Styreleder: Hans Christian Aasen / Mobil: 47859911 / E-post:hans.christian.aasen@norbit.com
Nestleder/Lotteriansvarlig: Lars Sletne/ Mobil: 97568626/E-post: larssletne@gmail.com
Kasserer:  Sanna Kjeøy / E-post: kasserer.hb@selbuil.no
Sekretær: Kerstin Rolseth /  E-post: handball@selbuil.no
Arrangementsansvarlig: Solrunn Hårstad/ E-post: solharst@hotmail.com

Sportslig leder bredde: Gunn Kari Holten / E-Post:  gunn.kari.holten@kjeldstad.no
Sportslig l
eder senior: Tove Karin Lien/ E-post: senior.hb@selbuil.no
Selbuhallen/årsavslutning: Tove Kulset / Mobil: /E-post: tkulset@gmail.com
Organisasjonskoordinator: Anne Fallmyr/ E-post: anne.fallmyr@selbu.kommune.no
Kontaktperson mini: Åshild Stokstad/Mobil: / Epost: Aashild.stokstad@gmail.com

Vara styremedlem: Margrete Moen/E-post: Margrethe_moen@hotmail.com
Materialforvalter: Torunn D Weiseth/E-post: Torunn_80@hotmail.com
Dommerkontakt: Anne Johansen/ E-post: anne.selbu@gmail.com


Valgkomite: Ingrid Aashaug Fremo  /Anne Berit Lien 
Varamedlem valgkomite: Per Anders Aune 


Levert av  
mangadexmangadex